Rada

Rada Osiedla składa się z 15 radnych wybranych w wyborach dnia 6 czerwca 2015 roku na kadencję 4-letnią.

osiedle-8m